HOME PARTIJ BEGINSELPROGRAMMA BESTUUR AGENDA FRACTIE VERKIEZINGSPROGRAMMA FRACTIELEDEN NIEUWS V/D FRACTIE HISTORIE ACTUEEL ACTIES VACATURES LOPENDE ZAKEN/STUDIES CONTACT

Amendementen

Ondersteuning amendement VVD betreft alternatief plan "DE VIKING"

klik hier