HOME PARTIJ BEGINSELPROGRAMMA BESTUUR AGENDA FRACTIE VERKIEZINGSPROGRAMMA FRACTIELEDEN NIEUWS V/D FRACTIE HISTORIE ACTUEEL ACTIES VACATURES LOPENDE ZAKEN/STUDIES CONTACT

Kurt Sliepenbeek

Voorzitter

Ik woon sinds januari 2014 in Deventer en sinds die tijd in Deventer politiek actief op Links. Ik woon op de Zandweerd aan de Gerhard ter Borchstraat. Ik ben 55 jaar oud en geboren in Eindhoven en heb daarna bijna 30 jaar in Grave gewoond.

Mijn beroep is technisch-commercieel manager in de betonbouw wereld. Mijn grote hobby is genealogie (stamboomonderzoek) en geschiedenis van Europa en de U.S.A. Verder besteed ik veel tijd aan nadenken hoe zaken beter kunnen. Dus ook in de politiek. En dat kan dus nu ook echt met NIEUW-LINKS!

Socialisme is de fundering voor de meest natuurlijke en gezonde vorm van samenleven. Dat draag ik graag uit en ik daag iedereen uit die hierover twijfelt om met mij daarover in discussie te gaan. NIEUW-LINKS is de partij die het socialisme heel breed uitdraagt, zonder daarin concessies te doen aan de basis. Een ding is zeker: Wij zullen onze ideologische veren zeker niet afschudden, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat in géén enkel opzicht bevrijdend zal gaan werken!! Terwijl andere politieke partijen blijven worstelen met vernieuwing en verandering, gaan wij de koers varen van doen waar socialisme voor bedacht is: "Op weg naar de bedoeling!"

Lees meer

Vincent Timmer

Secretaris

De sociaal maatschappelijke verschillen zijn in de afgelopen jaren groter geworden. Dit is voor mij persoonlijk de reden geweest om politiek actief te worden. De keuze voor een socialistisch georiënteerde partij was voor mij volkomen logisch.
Zelf ben ik altijd actief geweest in de gezondheidszorg, beginnend in de ouderenzorg als activiteitenbegeleider en tegenwoordig werkzaam als poliklinisch medewerker in de oogheelkunde. In de zorgsector is de commercialisering toegenomen een koers die mij verbaast, naar mijn idee is zorg een basis voorziening en geen product.
Daarnaast ben ik opgegroeid in een periode waarin het Europese socialisme als een kaartenhuis in elkaar viel zowel in Oost- als West-Europa. Deze periode heeft op mij als jong kind diepe indruk gemaakt. En heeft mij in mijn politieke koers gevormd. Ook hebben mijn grootvader van vaders zijde die een principiële, standvastige en rechtvaardige man is en mijn overgrootmoeder van moeders kant een socialist in hart en nieren en stak haar mening niet onder stoelen of banken genetisch gezien veel invloed op me gehad.
Met NIEUW-LINKS is er op links een partij waarbij de waarden VRIJHEID, GELIJKHEID en BROEDERSCHAP weer alle aandacht krijgen. De principes die door de liberaal financiële koers in de afgelopen jaren is gevaren verloren is gegaan. Ik zie ideologie niet als een achterhaald iets. Het moet de basis zijn waarop je politiek voert. Wel moet een politieke partij met de tijd mee durven gaan. Iets waar NIEUW-LINKS voor staat.

Lees meer

Yvonne Otter

Penningmeester

Mijn motivatie om samen met Vincent en Kurt een politieke partij op te richten komt voort uit mijn betrokkenheid bij onze samenleving. Daarbij wil ik niet machteloos toekijken en zien dat er besluiten worden genomen, beleid wordt gemaakt, waar grote groepen mensen de dupe van worden.
Ik ben niet opgegroeid in een ‘politiek bewust gezin’. Het was niet echt een onderwerp van gesprek of discussie. Voornamelijk door de situaties waarmee ik in mijn werk wordt geconfronteerd maken mij vaak boos over hoe er met mensen wordt omgegaan. Ik werk al ruim 30 jaar in de zorg. Ik heb gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, op groepen in de Jeugdzorg, in de crisisopvang voor jongeren, en nu al weer jaren in de ambulante ondersteuning. Vooral in de laatste functie kom ik de gevolgen van het huidige beleid tegen. En dan heb ik het niet alleen over de bezuinigingen in de zorg, maar ook over hoe slecht er geluisterd wordt naar de mensen die zorg nodig hebben. Hoe er door veel te ver gaande bureaucratie voorbij gegaan wordt aan menselijke waarden, enz. enz.
Mijn persoonlijke uitgangspunt is dat we onze wereld te leen hebben van onze kinderen en kleinkinderen. Dat maakt ook dat ik mij hiervoor verantwoordelijk voel. Ik leid een goed en gezond leven in vrede en wens dat mijn kinderen ook toe. Om dat te bereiken zullen er maatregelen genomen moeten worden om het milieu te sparen, om de welvaart beter te verdelen, om de vrede te bewaren, om de acceptatie en het respect voor elkaar in ere te herstellen en om de kansen zoveel mogelijk gelijk te trekken voor iedereen. Kortom, ik wil ervoor zorgen dat NIEUW-LINKS de druppel in de vijver is die een grotere beweging tot gevolg heeft.

Lees meer

Eugene Kelder

Fractievoorzitter

Al sinds jaren ben ik politiek betrokken en loop nu zo’n 10 jaar mee in de lokale politiek. Eerst als fractieondersteuner, later als raadsopvolger en sinds 3 jaar gemeenteraadslid.
Het socialisme en je inzetten voor de maatschappij is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader is al sinds jaar en dag actief in de huurdersvertegenwoordiging en mijn moeder was erg betrokken bij het buurthuis aan de Smyrnastraat.
In het dagelijkse leven ben ik teammanager in de financiele sector, hier ben ik ook voorzitter van de Ondernemingsraad en sinds kort ben ik bestuurslid bij wijk en speeltuinvereniging ‘De IJssel’
De steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, het moeten strijden voor het eigen recht en de groeiende polarisering tussen bevolkingsgroepen, religies en levensovertuigingen maken mij erg strijdvaardig. Ik wil en kan niet in een wereld leven waarin sommige mensen ‘erbij’ horen en velen, blijkbaar, niet.
Elk mens heeft het recht op een menswaardig bestaan en elk mens heeft het recht er te zijn!

Lees meer

N.B. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.