HOME PARTIJ BEGINSELPROGRAMMA BESTUUR AGENDA FRACTIE VERKIEZINGSPROGRAMMA FRACTIELEDEN NIEUWS V/D FRACTIE HISTORIE ACTUEEL ACTIES VACATURES LOPENDE ZAKEN/STUDIES CONTACT

Eugene Kelder

Fractievoorzitter

Al sinds jaren ben ik politiek betrokken en loop nu zo’n 10 jaar mee in de lokale politiek. Eerst als fractieondersteuner, later als raadsopvolger en sinds 3 jaar gemeenteraadslid.
Het socialisme en je inzetten voor de maatschappij is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader is al sinds jaar en dag actief in de huurdersvertegenwoordiging en mijn moeder was erg betrokken bij het buurthuis aan de Smyrnastraat.
In het dagelijkse leven ben ik teammanager in de financiele sector, hier ben ik ook voorzitter van de Ondernemingsraad en sinds kort ben ik bestuurslid bij wijk en speeltuinvereniging ‘De IJssel’
De steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, het moeten strijden voor het eigen recht en de groeiende polarisering tussen bevolkingsgroepen, religies en levensovertuigingen maken mij erg strijdvaardig. Ik wil en kan niet in een wereld leven waarin sommige mensen ‘erbij’ horen en velen, blijkbaar, niet.
Elk mens heeft het recht op een menswaardig bestaan en elk mens heeft het recht er te zijn!

Lees meer

Monique van der Horst

Penningmeester

Sinds 3 jaar ben ik raadsopvolger en laat van mij horen tijdens vergaderingen. Eerst had ik de portefeuille ‘Sociaal’ om mij in vast te bijten, maar omdat dit niet helemaal mijn interesse had ben ik nu vooral woordvoerder op financien en bestuurlijke thema’s. Tevens ben ik penningmeester van de fractie.
Van huis uit ben ik gewend geraakt met vrijwilligerswerk en het hebben van een eigen mening over allerlei thema’s. Er ging bij ons thuis geen dag voorbij zonder een discussie. Maatschappelijk betrokken zijn is een 2e natuur.
Van beroep ben ik boekhouder en heb mijn eigen administratiekantoor. Sinds enkele maanden heb ik, samen met mijn echtgenoot, een eigen kledingwinkel. We verkopen vooral dameskleding voor de grotere maten.
Naast al deze bezigheden doe ik nog vrijwilligerswerk bij W.S.V. ‘De IJssel’ hier ben ik penningmeester, ook leid ik diverse wedstrijden voor de regionale dartvereniging.
Socialisme moet je niet teveel over praten, elk mens is in de basis een socialist. Het is een keuze, persoonlijk of politiek, om mensen in de kou te laten staan of te gebruiken om er zelf beter van te worden. Het is een schande dat er voedsel- en kledingbanken zijn terwijl elke Nederlander zou moeten profiteren van de rijkdom van dit land!

Lees meer

Yvonne Otter

Fractiemedewerker

Mijn motivatie om samen met Vincent en Kurt een politieke partij op te richten komt voort uit mijn betrokkenheid bij onze samenleving. Daarbij wil ik niet machteloos toekijken en zien dat er besluiten worden genomen, beleid wordt gemaakt, waar grote groepen mensen de dupe van worden.
Ik ben niet opgegroeid in een ‘politiek bewust gezin’. Het was niet echt een onderwerp van gesprek of discussie. Voornamelijk door de situaties waarmee ik in mijn werk wordt geconfronteerd maken mij vaak boos over hoe er met mensen wordt omgegaan. Ik werk al ruim 30 jaar in de zorg. Ik heb gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, op groepen in de Jeugdzorg, in de crisisopvang voor jongeren, en nu al weer jaren in de ambulante ondersteuning. Vooral in de laatste functie kom ik de gevolgen van het huidige beleid tegen. En dan heb ik het niet alleen over de bezuinigingen in de zorg, maar ook over hoe slecht er geluisterd wordt naar de mensen die zorg nodig hebben. Hoe er door veel te ver gaande bureaucratie voorbij gegaan wordt aan menselijke waarden, enz. enz.
Mijn persoonlijke uitgangspunt is dat we onze wereld te leen hebben van onze kinderen en kleinkinderen. Dat maakt ook dat ik mij hiervoor verantwoordelijk voel. Ik leid een goed en gezond leven in vrede en wens dat mijn kinderen ook toe. Om dat te bereiken zullen er maatregelen genomen moeten worden om het milieu te sparen, om de welvaart beter te verdelen, om de vrede te bewaren, om de acceptatie en het respect voor elkaar in ere te herstellen en om de kansen zoveel mogelijk gelijk te trekken voor iedereen. Kortom, ik wil ervoor zorgen dat NIEUW-LINKS de druppel in de vijver is die een grotere beweging tot gevolg heeft.

Lees meer