HOME PARTIJ BEGINSELPROGRAMMA BESTUUR AGENDA FRACTIE VERKIEZINGSPROGRAMMA FRACTIELEDEN NIEUWS V/D FRACTIE HISTORIE ACTUEEL ACTIES VACATURES LOPENDE ZAKEN/STUDIES CONTACT

Zaken

Wij zijn een studie gestart die betrekking heeft op de kostenontwikkeling per hoofd van de bevolking in Deventer.
Hiervoor zijn we de begrotingen van de afgelopen 25 jaar aan het verwerken en bestuderen.

Doel van deze studie is de inwoners van Deventer een duidelijk inzicht te geven waar het geld de afgelopen 25 jaar 
aan besteed is.

Verder vinden we het uitermate belangrijk om de inwoners duidelijk te maken hoe het anders kan en had gekund.

Dit project is niet bedoeld om vlak voor de verkiezingen met een "onthulling" te komen, maar gaat waarschijnlijk 
wel het hele jaar 2018 in beslag nemen.